Příspěvek k identifikaci vlivu napěťových vln na rychle se šířící trhlinu v deskách z PMMA

Příspěvek k identifikaci vlivu napěťových vln na rychle se šířící trhlinu v deskách z PMMA
Velikost:
154.96 kB
Autor:
V. Humen
Datum: