Modelování nehomogenních struktur spongionních tkání

Modelování nehomogenních struktur spongionních tkání
Velikost:
2.78 MB
Autor:
Ing. M. Milbauer, CSc., Doc. Ing. M. Petrtýl, CSc., Ing. V. Kocian
Datum: