Porovnání teoretických vztahů pro součinitel intensity napětí na čele povrchové trhliny s experimentálními výsledky

Porovnání teoretických vztahů pro součinitel intensity napětí na čele povrchové trhliny s experimentálními výsledky
Velikost:
153.47 kB
Autor:
R. Janda, V. Mentl, S. Kapitán
Datum: