Fotoelasticimetrické vyšetřování napjatosti na prostorovém zmrazovaném modelu tlakové nádoby jaderného reaktoru

Fotoelasticimetrické vyšetřování napjatosti na prostorovém zmrazovaném modelu tlakové nádoby jaderného reaktoru
Velikost:
160.77 kB
Autor:
J. Vísner, Z. Regner
Datum: