Využitie analyticky určeného súčinitela deformačnej citlivosti pri určovaní rovinnej napätosti a optimalizacii volby velkosti tenzomet. snímača

Využitie analyticky určeného súčinitela deformačnej citlivosti pri určovaní rovinnej napätosti a optimalizacii volby velkosti tenzomet. snímača
Velikost:
7.83 MB
Autor:
V. Jakubík
Datum: