Příspěvek ke stanovení napjatosti a deformace zemního tělesa násypu z hlušinové sypaniny

Příspěvek ke stanovení napjatosti a deformace zemního tělesa násypu z hlušinové sypaniny
Velikost:
6.15 MB
Autor:
Ferydun Nazari, Kamila Weiglová
Datum: