Význam experimentu pro počítačové navrhování nových typů klikových skříní samovznětových motorů

Význam experimentu pro počítačové navrhování nových typů klikových skříní samovznětových motorů
Velikost:
259.74 kB
Autor:
P. Janíček, M. Vlk, D. Hejčuk
Datum: