Fotoelasticimetrický výzkum spolupůsobení horninového masivu s využití jámového náraziště

Fotoelasticimetrický výzkum spolupůsobení horninového masivu s využití jámového náraziště
Velikost:
1023.97 kB
Autor:
J. Málek
Datum: