Experimentálne zisťovanie únosnosti excentricky tlačených prútov so súbežným sledovaním napätí a deformácií

Experimentálne zisťovanie únosnosti excentricky tlačených prútov so súbežným sledovaním napätí a deformácií
Velikost:
4.69 MB
Autor:
P. NÁDASKÝ
Datum: