STATICKÁ A DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA OBLOUKOVÉHO BETONOVÉHO MOSTU

STATICKÁ A DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA OBLOUKOVÉHO BETONOVÉHO MOSTU
Velikost:
3.80 MB
Autor:
Baťa M., Plachý V., Polák M., Sýkora J.
Datum: