STANOVENÍ KRITICKÉHO ZATÍŽENÍ U ROVINNÉHO MODELU S ŠIKMOU TRHLINOU OBKLOPENOU VELKÝMI PLASTICKÝMI DEFORMACEMI

STANOVENÍ KRITICKÉHO ZATÍŽENÍ U ROVINNÉHO MODELU S ŠIKMOU TRHLINOU OBKLOPENOU VELKÝMI PLASTICKÝMI DEFORMACEMI
Velikost:
4.42 MB
Autor:
Zavadil V., Laš V.
Datum: