PRUŽNOPLASTICKÉ PÓSOBENIE KONŠTRUKCIÍ PRI CYKLICKOM ZAŤAŽENÍ A ICH MEDZNÝ STAV ÚNOSNOSTI

PRUŽNOPLASTICKÉ PÓSOBENIE KONŠTRUKCIÍ PRI CYKLICKOM ZAŤAŽENÍ A ICH MEDZNÝ STAV ÚNOSNOSTI
Velikost:
3.30 MB
Autor:
Evin J.
Datum: