STROJNÍCKA FAKULTA AKO PEVNÁ SÚČASŤ NAŠEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AS INTEGRAL COMPONENT OF THE TECHNICAL UNIVERSITY IN KOŠICE

STROJNÍCKA FAKULTA AKO PEVNÁ SÚČASŤ NAŠEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AS INTEGRAL COMPONENT OF THE TECHNICAL UNIVERSITY IN KOŠICE
Velikost:
149.21 kB
Autor:
Miroslav Badida
Datum: