1993

1993

25. – 27. 5. 1993, Měřín

FS ČVUT Praha a ASI